Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-529/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v prihodnje s šestčlansko upravo

Nadzorni svet Gorenja je imenoval novo upravo Gorenja, ki bo družbo vodila naslednjih pet let. Predsednik uprave Franjo Bobinac, ki so mu nadzorniki mandat za sestavo uprave podelili konec lanskega leta, je v upravo predlagal šest članov, v njej poleg Bobinca ostajata delavski direktor Drago Bahun in Žiga Debeljak, trojici pa se v upravi pridružujejo Stanka Pejanović, Tomaž Korošec in Saša Marković.

Stanka Pejanović v upravo Gorenja prihaja iz Gorenja Beograd, kjer je bila zadnja štiri leta generalna direktorica ene največjih Gorenjevih družb v tujini. V tem času je uspešno prestrukturirala podjetje, ki je kljub odpiranju države novim podjetjem ohranilo visok tržni delež. Pred prihodom v Gorenje je bila zaposlena v skupini Mercator, najprej kot direktorica podjetja Mercator-S, nato kot članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi.

Tomaž Korošec je v skupini Gorenje zaposlen že več kot 20 let, zadnje leto kot svetovalec predsednika uprave skrbi za področje korporativne nabave, investicij in centralnega vzdrževanja. Pred tem je kot izvršni direktor skrbel za proizvodnjo ter po prevzemu skandinavske družbe Asko izpeljal enega najzahtevnejših postopkov reorganizacije v Skupini. Pod njegovim vodstvom je Gorenje preselilo pet tovarn med petimi različnimi državami in na ta način občutno zmanjšalo stroške poslovanja.

Saša Marković v Gorenje prihaja iz podjetja Philips Electronics North America, kjer od leta 2015 vodi oddelek trženja za izdelke osebne nege. Pred tem je bil dejaven v panogi malih gospodinjskih aparatov, saj je kot komercialni direktor vodil podružnico podjetja Philips za Srednjo Evropo s sedežem na Češkem. Marković je bil med leti 2005 in 2011 zaposlen v multinacionalki Procter & Gamble, kjer je kot vodja blagovnih znamk načrtoval in izvajal strategijo razvoja na Balkanu.

Uprava bo imela v novi sestavi tudi nove zadolžitve. Žiga Debeljak bo pokrival področje financ, digitalizacije, oskrbne verige in netemeljnih dejavnosti. Drago Bahun bo kot delavski direktor pokrival področje socialnega dialoga. Stanka Pejanović bo članica uprave za kadrovske zadeve in bo pokrivala področje kadrov, organizacije, servisa in podpornih služb. Tomaž Korošec bo odgovoren za področja tehnologije, proizvodnje, razvoja, oskrbe in investicij. Saša Marković bo prevzel mesto člana uprave za prodajo in marketing in bo pokrival prodajo velikih in malih gospodinjskih aparatov vseh blagovnih znamk Skupine Gorenje ter strateški marketing in design. Predsednik uprave Franjo Bobinac bo poleg koordiniranja in vodenja uprave neposredno nadziral delo sekretariata uprave ter področji korporativnega komuniciranja in korporativne varnosti, v naslednjem mandatu pa bo osredotočen tudi na integracijo s strateškim partnerjem, iskanje sinergij podjetij ter strategijo razvoja blagovnih znamk.

Člani uprave bodo začeli mandat 20. julija 2018, z izjemo Saše Markoviča, ki bo član uprave Gorenja od 1. septembra 2018.

Franjo Bobinac je ob imenovanju nove uprave povedal: »V Gorenju prav zdaj zaključujemo postopek, v katerem smo našli odličnega strateškega partnerja, s katerim bomo gradili stabilno prihodnost in zagotavljali rast Gorenja. Danes podjetje dobiva ekipo, ki bo znala in zmogla izkoristiti vse prednosti, ki jih strateški partner za skupino prinaša. Z Dragom Bahunom in Žigo Debeljakom smo odlično sodelovali že v dosedanji upravi. Drago Bahun ima izjemno prefinjen občutek za socialni dialog in usklajevanje različnih deležnikov znotraj Skupine Gorenje, ki ga v podjetju potrebujemo, Žiga Debeljak pa je poleg zelo dobrega vodenja finančnega področja že pred leti zastavil celovit pristop k digitalizaciji v skupini Gorenje. Ta bo tudi v prihodnje ena ključnih usmeritev Gorenja, posebej v luči razvoja pametnih naprav in povezljivih aparatov, ki spreminjajo in bodo še bolj spreminjali našo panogo. Stanka Pejanović je v Srbiji postavila kakovostne temelje za rast naše srbske podružnice, pridobljene izkušnje pa bo v upravi uporabila za  razvoj kadrov na mednarodni ravni ter razvoj in bolj učinkovito delovanje vseh podpornih služb na vseh trgih. Izkušnje Tomaža Korošca ter njegovo ciljno usmerjenost bomo izkoristili pri uresničevanju strateških načrtov, ki jih ima novi lastnik z nami. Poleg širitve proizvodnje na različnih Gorenjevih lokacijah so namreč ravno področja tehnologij, razvoja ter nabave tista, na katerih bomo iskali največ sinergij s strateškim partnerjem. Saša Marković pa v podjetje prinaša svež veter, saj je poleg Evrope v zadnjih letih izkušnje nabiral tudi v Severni Ameriki. Poleg naše panoge zelo dobro pozna tudi prodajo in marketing blaga široke potrošnje. Verjamem, da je to ekipa, ki jo Gorenje potrebuje za prihodnost.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 12.06.2018