Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-571/18

GORENJE, d.d., Velenje

V Gorenjev nadzorni svet imenovali še štiri predstavnike zaposlenih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 22. 6. 2018 – Svet delavcev Gorenja je na seji 22. junija 2018 izvolil predstavnike zaposlenih, ki bodo v naslednjem mandatu opravljali funkcijo članov nadzornega sveta Gorenja.

Člani nadzornega sveta Gorenja so za mandat do 21. julija 2022 tako postali: dosedanja nadzornika – predstavnika zaposlenih Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik ter novoizvoljeni član Žan Zeba. Pridružuje se jim še četrti član – predstavnik zaposlenih, ki je v nadzorni svet imenovan po funkciji, to je predsednik sveta delavcev Gorenja, Drago Krenker.

Na skupščini Gorenja so delničarji 12. junija 2018 v nadzorni svet Gorenja za prihodnji štiriletni mandat že izvolili štiri predstavnike kapitala: Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja.

Nov nadzorni svet bo z mandatom začel 21. julija 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 26.06.2018