Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-30/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi ter o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Členi ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

Člen Uredbe o zlorabi trga, na katere se nanaša objava nadzorovanih informacij: 19. člen

Gorenje, d. d., je 26. 6. 2018 od Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KAD) prejelo obvestilo, da je KAD 26. 6. 2018 sprejela prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg in bo na tej podlagi odsvojila vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki jih ima. Skupno bo na ta način odsvojila 3.998.735 delnic, kar predstavlja 16,3717% vseh delnic Gorenja, d. d. Po zaključku transakcije KAD v družbi Gorenje, d. d., ne bo imela več lastniškega deleža.

Gorenje, d. d., je hkrati z informacijo o pomembnih deležih v družbi prejelo tudi obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi in ki se nanaša na zgoraj naveden sprejem prevzemne ponudbe. Kapitalska družba, d.d. je tesno povezana z Bachtiarjem Djalilom, ki opravlja funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe, d.d., in hkrati funkcijo člana nadzornega sveta družbe izdajatelja Gorenje gospodinjski aparati, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 26.06.2018