Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-582/18

GORENJE, d.d., Velenje

Hisense bo po uspešni prevzemni ponudbi 95,42-odstotni lastnik Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic Gorenja, ki jo je družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding objavila 29. maja 2018 in je trajala do vključno 26. junija 2018, bo Hisense pridobil še 62,46 odstotka vseh izdanih delnic Gorenja. Hisense je danes objavil izjavo, da je prevzemna ponudba uspela.

Prevzemno ponudbo v višini 12 evrov za delnico je sprejelo 5.165 delničarjev Gorenja, ki so imeli skupaj 15.254.871 delnic GRVG. Vključujoč delnice, pridobljene že pred objavo prevzemne ponudbe (32,96% delnic GRVG), bo družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding postala lastnica skupno 95,42 odstotka vseh izdanih delnic Gorenja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 28.06.2018