Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-32/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

V Gorenju, d. d., smo 28. junija 2018 od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg prejeli obvestilo, da je družba 26. junija 2018 povečala delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., na 95,42-odstotni delež vseh glasovalnih pravic ali 23.304.885 delnic. Na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic Gorenja, ki jo je družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding objavila 29. maja 2018 in je trajala do vključno 26. junija 2018, bo Hisense pridobil 62,46 odstotka vseh izdanih delnic Gorenja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 29.06.2018