Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-594/18

GORENJE, d.d., Velenje

ATVP odločila, da je prevzemna ponudba Hisensa uspela

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V Gorenju smo 2. julija 2018 prejeli odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) št. 40201-5/2018-22 o uspešnosti prevzemne ponudbe za delnice GRVG, ki jo je družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding objavila 29. maja letos in je trajala do 26. junija.

ATVP je družbi Hisense Luxembourg Home Appliance Holding 28. maja 2018 izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za 24.424.613 delnic z oznako GRVG, zmanjšano za 8.050.014 delnic, ki jih je imel prevzemnik že v lasti, torej skupno za 16.374.599 ciljne družbe Gorenje.

Hisense Luxembourg Home Appliance Holding je Agencijo obvestil, da je med 29. majem 2018 in 26. junijem 2018 prevzemno ponudbo sprejelo 5.165 delničarjev, imetnikov skupaj 15.254.871 delnic GRVG, kar predstavlja 62,46 odstotka vseh delnic Gorenja.

Agencija za trg vrednostnih papirjev tako ugotavlja, da je prevzemna ponudba uspela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 03.07.2018