Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-606/18

GORENJE, d.d., Velenje

Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov, Uredbe o zlorabi trga ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d.,, Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšano ime družbe: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen Uredbe o zlorabi trga št. 596/2014, na katere se nanaša objava nadzorovanih informacij: 19. člen

Gorenje, d. d., je prejelo obvestila oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi o naslednjih poslih:

Franc Bobinac, predsednik uprave družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (v nadaljevanju Hisense) odsvojil 4.096 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Branko Apat, član uprave družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 626 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Drago Bahun, član uprave družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 9.082 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Žiga Debeljak, član uprave družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 9.044 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Jurij Slemenik, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 1.800 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Peter Kobal, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 1.355 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Karlo Kardov, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 33.566 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Tomaž Korošec, izvršni pomočnik uprave za Korporativno nabavo družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 696 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Tomaž Kuntarič, izvršni pomočnik uprave za Korporativne podporne funkcije družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 460 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Mirko Meža, izvršni pomočnik uprave za program pralno sušilnih aparatov v družbi Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 1.333 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Štefan Kuhar, izvršni direktor za Finance in davke Skupine Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 2.000 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Matjaž Geratič, izvršni direktor za OEM posle in posebne projekte družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojil 1.932 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.

Družba Universal Investment Capital, S.L., Avenida Son Caliu nº18, Urbanización Son Caliu, Palma Nova, Calviá 07181, Mallorca, Španija, je 3. 7. 2018 na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojila 1.856.148 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge. Universal Investment Capital je tesno povezana s Corinno Claudio Graf, ki opravlja funkcijo direktorice omenjene družbe in hkrati funkcijo članice nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

Milena Pirnat Bahun je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojila 1.846 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge, članom uprave Dragom Bahunom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 06.07.2018