Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-38/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšano ime družbe: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

Gorenje, d. d., je 9. julija 2018 od družbe Conseq Investment Management, a.s., iz Prage, prejelo obvestilo, da so investicijski skladi, ki jih upravlja, sprejeli prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., Luksemburg, in so na tej podlagi odsvojili vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki so jih imeli v lasti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 09.07.2018