Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-639/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o prvi seji nadzornega sveta Gorenja

Za predsednika nadzornega sveta v novem mandatu izvoljen Bernard C. Pasquier

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 23. julij 2018 - Danes je potekala konstitutivna seja novega nadzornega sveta Gorenja, d. d., na kateri so člani nadzornega sveta za predsednika nadzornega sveta izvolili Bernarda C. Pasquierja. Za namestnika so izvolili Bachtiarja Djalila in Krešimirja Martinjaka.

Na današnji seji so izvolili tudi člane revizijske komisije nadzornega sveta, sestavljajo jo Miha Košak kot predsednik, člana Bachtiar Djalil in Drago Krenker ter zunanji član Aleksander Igličar.

Nadzorni svet je štiriletni mandat začel 21. julija 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 23.07.2018