Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-656/18

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Bonitetna agencija Standard & Poor’s Savi Re, d.d., izboljšala bonitetno oceno na "A" (s stabilnimi obeti)

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Bonitetna agencija Standard & Poor's je po rednem letnem pregledu julija 2018 Savi Re, d.d., izboljšala bonitetno oceno finančne moči na "A" (odlično), pri čemer je srednjeročna napoved stabilna.

Po oceni bonitetne hiše je Sava Re, d.d., dokazala visoko kapitalsko moč v daljšem časovnem obdobju, tako po metodologiji bonitetne agencije kot solventnosti II, k čemer je prispevala tudi stabilna dividendna politika.

Prav tako ocenjuje, da sta se tržni položaj in dobičkovnost skupine izboljšala, tako zaradi organske rasti kot tudi rasti s prevzemi. Ugotavlja, da se je povečala operativna in stroškovna učinkovitost skupine, tako na slovenskem trgu kot na trgih izven Slovenije, kjer je skupina prisotna.

Skupina zagotavlja pozitivne zavarovalno-tehnične rezultate, tako v zavarovalnem delu kot tudi pozavarovalnem delu, pri čemer je največji potencial za nadaljnjo rast skupine prepoznan na trgih Zahodnega Balkana. Pozitivno bonitetna hiša ocenjuje tudi zaključene prevzeme entitet na trgih, kjer je skupina že bila prisotna, s čimer se je izboljšal tržni položaj. 

Družba ocenjuje, da bo z izboljšano bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 31. julija 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 31.07.2018