Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-697/18

GORENJE, d.d., Velenje

Franjo Bobinac bo podpredsednik za marketing v Hisense Inernational

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca je upravni odbor Skupine Hisense imenoval za podpredsednika za marketing v družbi Hisense International. Bobinac ostaja predsednik uprave Skupine Gorenje, a bo obenem odgovoren tudi za globalni marketing podjetja Hisense International, ki skrbi za mednarodne aktivnosti Skupine Hisense.

Po uspešnem prevzemu Gorenja je poslovodstvo mednarodnega dela enega izmed vodilnih kitajskih proizvajalcev elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov Hisense začelo postopek integracije Gorenja v globalni kolektiv, ki po svetu šteje več kot 75.000 zaposlenih. Integracija vključuje tudi boljše izkoriščanje kadrovskega potenciala Gorenja. Tako bo Franjo Bobinac kot podpredsednik za marketing odslej odgovoren tudi za marketinške aktivnosti podjetja Hisnse International po vsem svetu ter s svojim znanjem in izkušnjami skrbel za usklajevanje marketinških strategij in kampanj vseh blagovnih znamk v portfelju Skupine Hisense.

Po imenovanju je dr. Lan Lin, izvršni podpredsednik Skupine Hisense in predsednik Hisense International, dejal: “To imenovanje dokazuje, da ima Gorenje kakovosten nabor izjemno nadarjenih posameznikov. Še naprej jim bomo omogočali, da bodo svoj talent razvijali. Gre za unikaten primer, saj novinca v Skupini Hisense še nikoli doslej nismo imenovali na tako pomemben položaj. Bobinčevo bogato znanje in izkušnje bodo izjemno koristni in uporabni pri usklajevanju naših globalnih marketinških strategij, saj bodo tako lahko zagotavljale največ vrednosti blagovnim znamkam v družini Hisense.“

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je ob imenovanju meni, da je njegovo imenovanje predvsem veliko priznanje kakovostnemu delu, ki ga je ekipa Gorenja opravila v zadnjih letih. “Počaščen sem, da so me imenovali na tako odgovoren položaj in hkrati prepričan, da lahko skupaj naredimo veliko dobrih stvari, s katerimi lahko atraktiven portfelj naših blagovnih znamk povzdignemo še na višjo raven.”

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 29.08.2018