Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-833/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o vpisu sklepov o prenosu delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja ter o umiku delnic GRVG z organiziranega trga v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

26. 10. 2018 je družba Gorenje, d. d., s strani  Okrožnega sodišča v Celju prejela sklep št. Srg 2018/42349, z dne 26. 10. 2018 o vpisu sklepov o prenosu delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja, družbo Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., ter umika delnic GRVG z organiziranega trga v sodni register.  

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 26.10.2018