Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-838/18

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., objavlja preklic predvidenega datuma (9. 11. 2018) objave Poročila o poslovanju družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2018. Sprememba finančnega koledarja, vezana na objavo Poročila o poslovanju družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2018, bo skladna s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in drugo veljavno zakonodajo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 30.10.2018