Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-844/18

GORENJE, d.d., Velenje

Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov, Uredbe o zlorabi trga ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d.,, Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšano ime družbe: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen Uredbe o zlorabi trga št. 596/2014, na katere se nanaša objava nadzorovanih informacij: 19. člen

Gorenje, d. d., je prejelo obvestila oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi o naslednjih poslih:

Jurij Slemenik, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d. na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic z oznako GRVG na glavnega delničarja v sodni register, od 26. 10. 2018 ni več imetnik 238 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076 (prenos delnic je bil izveden po ceni 12 evrov za  delnico).

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg (v nadaljevanju Hisense), je 26. 10. 2018 na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic z oznako GRVG na glavnega delničarja v sodni register pridobila 998.417 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge. Družba Hisense je tesno povezana z osebama Jianmin Han in Lu Hou, ki opravljata poslovodno funkcijo v tej družbi in hkrati funkcijo člana uprave v družbi Gorenje, d.d. ter osebo Liu Xin, ki opravlja poslovodno funkcijo v tej družbi in hkrati funkcijo člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 30.10.2018