Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1016/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje prodalo hčerinsko družbo Gorenje Surovina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V Skupini Gorenje v okviru strategije osredotočanja na osnovno dejavnost proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov nadaljujemo z dezinvestiranjem izbranih družb s področja netemeljnih dejavnosti. Danes smo tako z družbo Eko Surovina, ki je v lasti družbe Rastoder, d. o. o., podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb.

Gorenje Surovina se ukvarja s storitvami, povezanimi z ravnanjem z odpadki na območju Slovenije ter partnerjem iz industrije, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom ponuja celovite rešitve za vse vrste odpadkov. Skupaj z odvisnima družbama Kemis BH (Bosna in Hercegovina) ter Kemis Valjevo (Srbija) v dejavnosti zbiranja in predelave odpadkov ter pridobivanja sekundarnih surovin zaposluje več kot 300 sodelavcev. V prodajnem postopku, ki je potekal od začetka letošnjega leta in ga je vodil VTB Capital, je bila kot najboljši ponudnik za nakup omenjenega podjetja izbrana družba Rastoder, d. o. o., v lasti Izeta Rastoderja. 

Rastoder je ob današnjem podpisu pogodbe povedal: »Za nakup Gorenja Surovine smo se odločili zaradi velikih sinergij z našo temeljno dejavnostjo, predvsem na področju predelave embalaže. Surovino nameravamo še naprej razvijati in širiti dejavnost na vseh področjih, ki jih podjetje pokriva.«

»Zadovoljni smo, da Gorenje Surovina, ki je bila največja družba s področja Gorenjevih netemeljnih dejavnosti, ostaja v domači lasti in da bo nadaljevala in širila svoje poslanstvo na področju ekologije. Družbe kot je Gorenje Surovina so namreč z dejavnostjo zbiranja in reciklaže odpadnih materialov ključni člen tako na področju ohranjanja čistega okolja kot tudi na področju industrije,« je povedal Marijan Penšek, v Gorenju izvršni direktor področja Ekologije, trgovine in industrijskih storitev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 20.12.2018