Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1020/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja finančni koledar pomembnejših objav za leto 2019. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21.12.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 21.12.2018