Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-189/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja za leto 2019.

Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018, ki je po novem predviden 19. 4. 2019.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 12. aprila 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 12.04.2019
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2019