Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-878/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Zaključek aktivnosti prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Po tem, ko sta družbi Telekom Slovenije, d.d., in “Telekomunikacije Republike Srpske“ akcionarsko društvo Banja Luka 31. januarja 2019 zaključili s postopkom prodaje 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d.o.o., Banja Luka, sta 18. decembra 2019 zaključili z izvedbo vseh aktivnosti za določitev končne kupnine, ki so izhajale iz kupoprodajne pogodbe. Po določitvi prilagoditvenih postavk končna kupnina znaša 35.355.566,00 evrov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 18.12.2019