Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-61/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS76 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj: 

Republika Slovenija 

Sedež in poslovni naslov: 

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 

Segment: 

Trg obveznic 

Oznaka:  

RS76 

ISIN koda: 

SI0002103552 

CFI koda: 

DBFTFR 

Obstoječe št. obveznic: 

1.200.000 

Dodatno št. obveznic: 

50.000 

Novo št. obveznic: 

1.250.000 

Datum povečanja na borznem trgu: 

26. 3. 2020 (pod odložnim pogojem) 

Odložni pogoj:  

Vknjižba 7. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.). 

Razlog za povečanje števila: 

7. izdaja obveznic RS76 

Prospekt: 

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic. 

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 24.03.2020