Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-705/20

PETROL d.d., Ljubljana

Obvestilo o ugotovitvah posebnega revizorja

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, skladno s petim odstavkom 320. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1), objavlja ugotovitve, ki jih je po izvedeni posebni reviziji, na podlagi sklepa št. 3, sprejetega na skupščini družbe dne 12. 12. 2019, izdelala družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Uprava družbe bo v skladu s četrtim odstavkom 320. člena ZGD-1, posebno revizorjevo poročilo uvrstila na dnevni red naslednje skupščine družbe.

Vse delničarje obveščamo, da jim bo od ponedeljka, dne 26.10.2020, na sedežu družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, omogočen dostop do Poročila delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki bo z namenom preprečevanja potencialnih okužb s Covid-19, zagotovljen na sledeč način:

  • Delničar na elektronski naslov posebna.revizija@petrol.si  sporoči namero za dostop do Poročila in družba mu določi termin za dostop.
  • Ob naročanju je potrebno posredovati elektronski naslov, s katerim bo delničar dostopal v zaščiteno virtualno podatkovno sobo, kjer bo Poročilo naloženo. 
  • Delničar se mora ob dogovorjenem terminu identificirati z izpisom stanja na računu vrednostnih papirjev, izdanim dne 23.10.2020 ali novejšim datumom izdaje.

Povzetek poročila delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, je razviden v pripetem dokumentu.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 23.10.2020