Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-390/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sprememba minimalne velikosti ponudbe vrednostnih papirjev za vzdrževanje likvidnosti

Obveščamo vas, da od 1. 1. 2021 velja nova minimalna velikost ponudbe v lotih za vrednostne papirje, za katere se izvaja vzdrževanje likvidnosti, ki je razvidna iz spodnje tabele.

Oznaka vrednostnega papirja

Minimalna velikost ponudbe

KRKG

130 lotov

PETG

40 lotov

POSR

330 lotov

TLSG

140 lotov

ZVTG

420 lotov

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 23.12.2020