Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-51/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako PETG

Izdajatelj:

PETROL d.d., Ljubljana

Sedež in poslovni naslov:

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Segment:

Prva kotacija

Oznaka:

PETG

ISIN koda:

SI0031102153

Vzdrževalec likvidnosti:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Status vzdrževalca likvidnosti je dodeljen do vključno dne:

1. 3. 2021

Skupina za vzdrževanje likvidnosti:

S 1

Minimalna velikost ponudbe v lotih:

40 lotov

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 24.02.2021