Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-126/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2020

Na podlagi 26. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka in nerevidirane računovodske izkaze družbe Krka za leto 2020 s pomembnejšimi pojasnili.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 3. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.03.2021