Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-34/21

CETIS, d. d., Celje

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2020

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020.

 

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji 28. 4. 2021 in ju sprejel.

 

Skupina CETIS leto 2020 kljub epidemiji in večji statusno-organizacijski spremembi sklenila uspešno

 

Globalna kriza zaradi izbruha epidemije covid-19 je v letu 2020 zaradi omejitev globalne mobilnosti v celotni industriji potovalnih in osebnih dokumentov ter rešitev povzročila nepredvidljivost trga, zmanjševanje naročil in stagnacijo ali celo upad poslovanja. Leto 2020 pa je zaznamovala tudi večja statusno-organizacijska sprememba v Skupini CETIS. Prvega decembra 2020 je bila v sodni register vpisana izčlenitev s prevzemom, v okviru katere se je iz družbe CETIS d.d. izčlenila dejavnost rešitev komercialnih tiskovin, ki se je prenesla na družbo AMBA CO. d.o.o., ta pa se je preimenovala v družbo CETIS FLEX, fleksibilna embalaža in etikete, d.o.o. S tem korakom je Skupina CETIS uspešno končala pomembno reorganizacijo, ko je združila dva podobna programa, ki imata veliko sinergij.

 

Glede na vse, kar se je dogajalo na trgu, smo v Skupini CETIS s poslovanjem v letu 2020 zadovoljni. Skupina CETIS je v letu 2020 ustvarila 67,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in 5,9 milijona evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2020 sklenila z 32 milijoni evrov prihodkov od prodaje – od tega je 56 odstotkov ustvarila v tujini - in s 4,7 milijona evrov čistega dobička.

 

Pridobili smo novo referenco za potne listine za afriško območje, večje projekte smo uspešno izvedli v 16 različnih državah na štirih celinah: v Evropi, Srednji Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

 

Zelo si prizadevamo, da nas kriza ne bi doletela z zamikom, zato s partnerji ohranjamo dobre stike, iščemo nove kupce in nove prodajne poti.

 

 

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Upravni odbor družbe
Datum: 30.04.2021