Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-313/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2021 do 31.3.2021

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba objavlja Poročilo o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev leta 2021. Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na seji 11.5.2021.

V prvih treh mesecih leta 2021 smo realizirali prodajo, ki je za 5 % višja od prodaje primerljivega obdobja preteklega leta. Na dvig prodaje je vplivalo ugodno povpraševanje iz vseh geografskih segmentov, kar je povezano z vsesplošnim dvigom potrošniškega/nabavnega optimizma. Nekonkurenčnost azijskih dobaviteljev je vzpostavilo ugoden prodajni trend na evropskem trgu pigmenta, kjer je ponudba zaostrena, povpraševanje robustno. Paralelno s tem pa je povezan tudi pritisk na vhodni strani. Čisti dobiček je tako ob trimesečju dosegel višino 7,4 milijonov evrov in je za 8 % višji od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta, ko je le-ta dosegel višino 6,9 milijonov evrov. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 12,6 milijonov € in znaša 25 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 10 %.

 

Informacije bodo objavljene 12. 5. 2021 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 12.05.2021