Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
PAL-141/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako POSR

Izdajatelj:

Pozavarovalnica Sava, d.d.

Sedež in poslovni naslov:

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

Segment:

Prva kotacija

Oznaka:

POSR

ISIN koda:

SI0021110513

Vzdrževalec likvidnosti:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Status vzdrževalca likvidnosti je dodeljen do vključno dne:

31. 5. 2023

Skupina za vzdrževanje likvidnosti:

S 1

Minimalna velikost ponudbe v lotih:

520 lotov

Vzdrževalci likvidnosti so za borzni trg izrednega pomena, saj prisotnost njihovih naročil na trgu zmanjšuje razpon med ponudbo in povpraševanjem, vpliva na stabilizacijo tečaja in povečuje prometnost.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.05.2021