Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-21/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako KRKG in prenehanje vzdrževanja likvidnosti za delnice z oznako TLSG

Izdajatelj:

Krka, d.d., Novo mesto

Sedež in poslovni naslov:

Novo mesto, Šmarješka cesta 6,

8000 Novo mesto

Segment:

Prva kotacija

Oznaka:

KRKG

ISIN koda:

SI0031102120

Vzdrževalec likvidnosti:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Status vzdrževalca likvidnosti je dodeljen do vključno dne:

31. 1. 2023

Skupina za vzdrževanje likvidnosti:

S 1

Minimalna velikost ponudbe v lotih:

130 lotov

Z dnem 1. 2. 2022 poteče sporazum o vzdrževanju trga z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za delnico z oznako TLSG, izdajatelja Telekom Slovenije, d.d. 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 20.01.2022