Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-42/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 31.1.2021 je Varja Dolenc, partnerica v družbi Equinox Partners d.o.o. kupila 200 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.600,00 EUR, kar predstavlja 0,0111% vseh delnic in 0,0111% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Varja Dolenc v lasti 200 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0111% vseh delnic in 0,0111% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 31.1.2021 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  4.970 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 186.485,00 EUR, kar predstavlja 0,2771% vseh delnic in 0,2771% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 24.041 lotov delnic EQNX kar predstavlja 1,3402% vseh delnic in 1,3402% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 01.02.2022