Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-113/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti za ETF-e z oznakami EXPSI, EXPHR, EXPRS, EXPMK in EXPBG

Izdajatelj:

Expat Asset Management EAD

Sedež in poslovni naslov:

96A Georgi S. Rakovski Street, 1000 Sofia, Bolgarija

Segment:

Organiziran trg – Trg strukturiranih produktov

Vzdrževalec likvidnosti:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Status vzdrževalca likvidnosti je dodeljen do vključno dne:

8. 4. 2023

Skupina za vzdrževanje likvidnosti:

S 3

Oznaka:

EXPSI

EXPHR

EXPRS

EXPMK

EXPBG

ISIN:

BGSLO

BI02187

BGCRO

EX03189

BGSRB

BE05183

BGMAC

MB06181

BG

9000011163

Minimalna velikost ponudbe v lotih:

2.400

3.950

3.130

1.950

6.670

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 23.03.2022