Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-251/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejeti Politiki prejemkov družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja obvestilo, da je bil na 37. redni seji skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki je potekala dne 22.04.2022 na sedežu družbe, soglasno sprejet sklep o odobritvi Politike prejemkov organov vodenja in nadzora delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. Politika prejemkov družbe je v prilogi in je javnosti dostopna tudi na spletni strani družbe. 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 26.04.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.04.2022
Pripeti dokumenti:  Politika prejemkov družbe