Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-427/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 13.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  350 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 15.540,80 EUR, kar predstavlja 0,0195% vseh delnic in  0,0195%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 749 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0417%vseh delnic in 0,0417% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 17.06.2022