Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-431/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX – POPRAVEK IN NOVO OBVESTILO

Dne 14.6.2022 je družba EQUINOX d.d. objavila, da je dne 13.6.2022 družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  260 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 11.492,00 EUR, kar predstavlja 0,0145% vseh delnic in  0,0145%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 17.6.2022 je bilo objavljeno, da je družba Union Hotels Collection d.d. dne 13.6.2022 odsvojila dodatnih 350 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 15.540,80 EUR, kar predstavlja 0,0195% vseh delnic in  0,0195%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Družba je imela na dan 13.6.2022 po opravljenih transakcijah v lasti 749 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0417%vseh delnic in 0,0417% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 14.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  436 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 19.532,80 EUR, kar predstavlja 0,0243% vseh delnic in  0,0243%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Podajamo popravek, da je imela družba Union Hotels Collection d.d. po opravljenih transakcijah na dan 14.6.2022 v lasti 313 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0175 %vseh delnic in 0,0175% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 17.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila 50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0028 % vseh delnic in  0,0028 %  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 20.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila 263 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 12.624,00 EUR, kar predstavlja 0,0147 % vseh delnic in  0,0147 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah družba Union Hotels Collection d.d. nima več v lasti delnic EQNX.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 20.06.2022