Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-497/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  616 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 29.658,00 EUR, kar predstavlja 0,0343% vseh delnic in  0,0343%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 13.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  280 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 13.440,00 EUR, kar predstavlja 0,0156% vseh delnic in  0,0156%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 14.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  250 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 12.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0139% vseh delnic in  0,0139%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding,  d.d. v lasti 1.352.124 lotov delnic EQNX kar predstavlja 75,3747% vseh delnic in 75,3747% delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 15.07.2022