Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-524/22

Equinox d.d.

Izpolnitev odložnih pogojev za prevzem v upravljanje Hotela The Fuzzy Log

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, zlasti 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014, objavlja naslednje sporočilo:

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. je dne 19.7.2022 podpisala dolgoročno najemno pogodbo za oddajo hotela The Fuzzy Log z latvijsko hotelsko skupino Mogotel, pri čemer je bila izvedba posla pogojena z določenimi odložnimi pogoji. Dne 4.8.2022 so bili izpolnjeni vsi odložni pogoji za predajo hotela v upravljanje latvijski hotelski skupini Mogotel, ki je tako z dnem 4.8.2022 prevzela v upravljanje hotel The Fuzzy Log.

S tem je družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. uspešno zaključila organizacijsko, korporativno in finančno prestrukturiranje družbe, kar družbi zagotavlja večjo stabilnost in transparentnost poslovnega modela.

Datum: 04.08.2022