Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-531/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 8.8.2022 je Matej Vitežnik, povezana oseba z družbo Equinox Partners d.o.o. kupila 20 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 964,00 EUR, kar predstavlja 0,0011% vseh delnic in 0,0011% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Matej Vitežnik v lasti 325 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0181% vseh delnic in 0,0181% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 10.08.2022