Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-581/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 5.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  60 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.976,00 EUR, kar predstavlja 0,0033% vseh delnic in  0,0033%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 6.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  70 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.472,00 EUR, kar predstavlja 0,0039% vseh delnic in  0,0039%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 7.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  820 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 33.472,00 EUR, kar predstavlja 0,0418% vseh delnic in  0,0418%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.334.894 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,4142% vseh delnic in 74,4142% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 08.09.2022