Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-810/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 8.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  475 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 23.560,00 EUR, kar predstavlja 0,0265% vseh delnic in  0,0265%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 9.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila 1.736 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 73.345,00 EUR, kar predstavlja 0,0968% vseh delnic in  0,0968%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.317.759 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,4490% vseh delnic in 73,4490% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 12.12.2022