Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-30/23

CETIS, d. d., Celje

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za leto 2022

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2022

 

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022.

 

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji 25. aprila 2023 in ju sprejel.

 

SKUPINA CETIS LETO 2022 KLJUB GLOBALNIM PRETRESOM SKLENILA ZELO USPEŠNO

 

Skupina CETIS je poslovno leto 2022 kljub številnim globalnim pretresom – posledicam koronavirusa, vojni v Ukrajini, energetski krizi, visokim cenam surovin in motnjam v dobavnih verigah – zaključila zelo uspešno. Skupina CETIS je v letu 2022 ustvarila 119,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in 19 milijonov evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2022 sklenila z 62,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega je 61,4 odstotkov ustvarila v tujini, in z 18,7 milijona evrov čistega dobička.

 

V Sloveniji je bilo leto 2022 leto množične zamenjave dokumentov in super volilno leto. Dne 28. marca 2022 smo po skoraj 24 letih začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice, ki združujejo vrhunsko tehnologijo, dovršen varnostni dizajn in najvišje zahteve mednarodnih standardov ter predstavljajo pomemben korak k sodobnim digitaliziranim storitvam v Republiki Sloveniji, saj omogočajo varno in zanesljivo elektronsko identifikacijo in podpisovanje. Nova slovenska biometrična izkaznica je bila marca 2023 nagrajena s prestižno mednarodno nagrado za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.

 

Večje projekte na področju varnostnih tiskovin in rešitev za upravljanje identitete ter izdajo dokumentov smo lani uspešno izvedli v 22 državah v Evropi, Srednji Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

 

V letu 2022 smo razvojne dejavnosti usmerili predvsem v nadgradnjo obstoječih in razvoj novih varnostnih elementov na dokumentih ter nadgradnjo in širitev celovitih rešitev na področju upravljanja identitete in izdaje dokumentov. Za domače in tuje kupce smo razvijali nove in nadgrajevali obstoječe varnostne dokumente, predvsem v smeri biometričnih in mobilnih rešitev. Z naložbami v razširitev strojnega parka in optimizacijo smo povečali zmogljivost, kakovost, storilnost in avtomatizacijo.

 

Letno poročilo družbe CETIS za leto 2022 je objavljeno v PDF formatu za namene razkritja notranje informacije skladno z Uredbo (EU) št. 596/2014 in predstavlja neuradno različico revidiranega Letnega poročila družbe CETIS.

 

Letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2022 v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF), skladno z določbo 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815, bo prav tako objavljeno 26. 4. 2023.

 

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

 

Upravni odbor družbe
Datum: 26.04.2023
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2022