Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-207/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Dopolnitev trgovalnega koledarja za leto 2023

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je dne 9. 8. 2023, sprejela »Sklep o dopolnitvi trgovalnega koledarja za leto 2023«, s katerim je kot netrgovalni dan v letu 2023 določila tudi ponedeljek, 14. avgust 2023, ki ga je Vlada Republike Slovenije določila kot dela prost dan.

 

V ostalem ostaja trgovalni koledar za leto 2023 nespremenjen.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 09.08.2023