Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-525/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana, objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za I. polletje leta 2023. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 14.08.2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.08.2023