Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-249/24

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Objava sklica 49. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 28. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje

49. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,

ki bo 4. 6. 2024 ob 10.00 uri,

v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 3. 6. 2024 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., (www.triglav.eu).

Sklic 49. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi na spletni strani AJPES, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 49. skupščini, ki sta podana le primeroma.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 26. 4. 2024 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 26.04.2024