Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-10/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Delničarji Gorenja na izredni skupščini niso izglasovali zamenjave nadzornikov

Uprava družbe Gorenje, d. d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange)

Velenje, 9. januar 2018 - Na 25. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d. d., delničarji niso podprli predloga za zamenjavo predsednika nadzornega sveta Gorenja Marka Voljča ter člana nadzornega sveta Uroša Slavinca. Nadzorni svet bo tako mandat, ki se mu sicer izteče letos julija, nadaljeval v dosedanji sestavi.

Skupščino je družba Gorenje, d. d., sklicala na podlagi zahteve delničarjev Home Products Europe B. V. z Nizozemske, hrvaških Raiffeisenbank Austria, d. d., ter Splitska banka, d. d., in Unicredit Bank Hungary z Madžarske, ki so predlagali odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh novih članov, Philipa Sluiterja in Roberta Lična. Na skupščini je bilo zastopanih 69,60% vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Proti predlogu je glasovalo 55,262% navzočih ali 38,422% vseh delnic z glasovalno pravico, zato predlog zamenjave nadzornikov ni bil sprejet.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je po skupščini dejal: »Zadovoljni smo, da so delničarji podprli stabilen, dolgoročen razvoj Gorenja in ne parcialnih interesov določenih posameznikov. Pomembno sporočilo so s svojim glasovanjem dali tudi veliki lastniki, ki so s tem dali podporo nadzornemu svetu in upravi, da dokončata zastavljeno delo. Poslovanje v lanskem letu je bilo zelo zahtevno in marsikaj še moramo narediti, da bi nadomestili izjemno rast stroškov surovin in materialov. V luči dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za vse naše deležnike smo resno zastavili tudi iskanje bodočega strateškega partnerja, ki bi Skupini Gorenje omogočil, da bi lahko skupaj rasli in razvijali nove izdelke in storitve še hitreje.«

Oceno poslovanja v 2017 ter gospodarski načrt za 2018 bomo predstavili po obravnavi nadzornega sveta, 12. januarja 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.01.2018