Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-26/18

GORENJE, d.d., Velenje

Uprava Gorenja v prihodnjem mandatu z dvema novima članoma

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je na seji 11. januarja seznanil z odločitvijo predsednika uprave Gorenja, da v upravo za prihodnji mandat ne bo več predlagal dveh dosedanjih članov, Branka Apata in dr. Petra Kukovice, ter predlog potrdil. 

»Z dr. Petrom Kukovico dobro sodelujeva in bo uspešno zaključil mandat člana uprave Gorenja, se je pa odločil, da bo svojo poklicno pot po izteku mandata aktualne uprave nadaljeval drugje,« pojasnjuje predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.    

Branko Apat pa bo po imenovanju nove uprave, ki bo v letošnjem juliju, ostal na pomembni funkciji v Gorenju kot pomočnik predsednika uprave. »Z Branetom Apatom sva se že pred začetkom tega mandata dogovorila, da bo v naslednjem dal v upravi priložnost mlajšim. Sem pa zadovoljen, da bova sodelavca tudi v prihodnje,« komentira Bobinac.

Sestava nove uprave Gorenja bo znana najpozneje do 19. julija 2018, ko se izteče mandat članov sedanje uprave. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 12.01.2018