Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-47/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d. d., načrtuje šesto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila 19. 1. 2018.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest d. d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 19.01.2018