Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-71/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi z obvestiloma o preučevanju priložnosti za strateška partnerstva ter imenovanju finančnih in pravnih svetovalcev, objavljenima 9. novembra 2017 in 29. novembra 2017, uprava družbe Gorenje, d. d., posreduje informacijo o stanju doslej izvedenih aktivnosti.

V decembru 2017 je podjetje Rothschild & Co. v imenu Skupine Gorenje stopilo v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverilo njihov interes za morebitno strateško partnerstvo s Skupino Gorenje, ki bi lahko vodilo tudi v udeležbo izbranega strateškega partnerja v Gorenjevi lastniški strukturi.

Po podpisu pogodbe o zaupnosti  so v drugi polovici januarja 2018 potencialni partnerji, ki so izkazali svoj interes za nadaljnjo oceno potenciala za partnerstvo s Skupino Gorenje, prejeli pakete informacijskih gradiv ter postopkovno pismo.

Postopkovno pismo opredeljuje pravila in časovni okvir, v skladu s katerim so potencialni partnerji povabljeni, da do 7. marca 2018 oddajo svoje nezavezujoče ponudbe za partnerstvo s Skupino Gorenje.

Po preučitvi prejetih nezavezujočih ponudb s strateškega vidika bodo določeni potencialni investitorji povabljeni k izvedbi postopka skrbnega pregleda.

V drugi fazi bodo potencialni partnerji prejeli dodatne informacije, prav tako pa jim bodo omogočeni dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o Skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij Skupine Gorenje ter sestanki z vodstvom Skupine.

V nadaljevanju procesa je mogoče pričakovati, da se bodo nekateri potencialni partnerji tudi neposredno obrnili na večje delničarje za razgovore o pogojih potencialnega strateškega partnerstva.

Uprava družbe Gorenje, d. d., bo naslednjo informacijo o postopku objavila do 15. marca 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 02.02.2018