Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-77/18

GORENJE, d.d., Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d. d., zainteresirano javnost obvešča, da je za namen uvrstitve v trgovanje na Ljubljansko borzo, d. d., 11.534 komercialnih zapisov z oznako GRV06 v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov, ki zapadejo v plačilo dne 21. 12. 2018 in ki so bili 1. 2. 2018 izdani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih paprijev pri KDD d. d., na Ljubljansko borzo, d. d., posredovalo zahtevo za uvrstitev predmetnih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

S komercialnimi zapisi z oznako GRV06 se bo lahko trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana po njihovi uvrstitvi v trgovanje. Informacijo o tem bo objavila Ljubljanska borza, d. d., v okviru sistema SEOnet.

Več informacij glede komercialnih zapisov GRV06, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 02.02.2018