Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-16/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 119, 120., 124. člen

4. 4. 2018 smo od družbe Conseq Investment Management, a.s., iz Prage, prejeli obvestilo, da so investicijski skladi, ki jih upravlja 28. 3. 2018 povečali skupni delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., na 7,05 % (1.721.788 GRVG delnic).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d. d.
Datum: 05.04.2018