Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-22/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

24. 5. 2018 smo od g. Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je prodal delnice družbe Gorenje, d. d., katerih lastnik je bil in da se je po prodaji delnic delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., znižal pod 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.

24. 5. 2018 smo od družbe International Finance Corporation, Washington, D.C., USA (v nadaljevanju IFC) prejeli obvestilo, da je IFC 22. 5. 2018 odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d. Skupno je bilo odsvojenih 2.881.896 delnic, kar predstavlja 11,7991% vseh delnic. Po zaključku transakcije IFC v družbi Gorenje, d. d., nima več lastniškega deleža.

24. 5. 2018 smo od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg in družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg prejeli obvestilo, da sta 22. 5. 2018 pridobili 22,56% skupni delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d. Družba Hisense Luxembourg Holding S.a r.l. je pridobila 1.154.977 delnic oz. 4,73% delež vseh glasovalnih pravic, družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.a r.l. pa je pridobila 4.354.300 delnic oz. 17,83% delež vseh glasovalnih pravic v družbi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d. d.
Datum: 24.05.2018