Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-759/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o seji nadzornega sveta Gorenja

Za predsednika nadzornega sveta izvoljen Yeguo Tang

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

19. in 20. septembra 2018 je potekala korespondenčna seja nadzornega sveta Gorenja, d. d., na kateri so člani nadzornega sveta za predsednika nadzornega sveta izvolili Yegua Tanga. Za namestnika so izvolili Shaoqiana Jia.

Na današnji seji so nadzorniki za novega predsednika revizijske komisije izvolili Yegua Tanga, člana revizijske komisije nadzornega sveta pa sta postala Xin Liu in Yuling Gao.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 20.09.2018