Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-145/22

PETROL d.d., Ljubljana

34. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 10.3.2022 sklicuje 34. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 21.4.2022, ob 10. uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 18.03.2022